28
พฤษภาคม
2565
รายละเอียด
IP 34.231.244.12
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 434,829 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น)
ประกาศวันที่ : 10-พฤษภาคม-2565 06:51 PM

                ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่แกนนำเยาวชนในพื้นที่ให้รู้เท่าทันปัญหาและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนงานมิติด้านสังคมในระดับพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th