25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,409 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข้อร้องเรียน

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
หัวข้อร้องเรียน
ผู้แจ้ง
อ่าน
ตอบ
[02 ก.พ. 2566 11:01]
ทดสอบร้องเรียน
service_kooh123 90 คน 0 คน

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th