28
พฤษภาคม
2565
รายละเอียด
IP 34.231.244.12
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 434,825 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ภาพกิจกรรม
จัดโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร
[ ประกาศวันที่ : 10-05-2022 ]
กล่าวต้อนรับในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 120 ชั่วโมง และ หลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2565
[ ประกาศวันที่ : 10-05-2022 ]
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น)
[ ประกาศวันที่ : 10-05-2022 ]
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เเละร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Safe Family เสริมรักดูเเลครอบครัว
[ ประกาศวันที่ : 01-04-2022 ]
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (5 วัน) หลักสูตรกาแฟและเครื่องดื่ม
[ ประกาศวันที่ : 14-03-2022 ]
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการถักทอกำลังใจ ร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ
[ ประกาศวันที่ : 01-03-2022 ]
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน (เสาร์ - อาทิตย์)
[ ประกาศวันที่ : 14-02-2022 ]
กิจกรรม Happy day Happy Supermoms & kids ร่วมกับบริษัทซีเนริโอ จำกัด
[ ประกาศวันที่ : 03-02-2022 ]
ประชุมข้อราชการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
[ ประกาศวันที่ : 05-01-2022 ]
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565
[ ประกาศวันที่ : 05-01-2022 ]
เยี่ยมชมห้อง Virtual studio (สตูดิโอเสมือน)
[ ประกาศวันที่ : 05-01-2022 ]
เปิดอบรมวิชาชีพในสถาบัน หลักสูตร 120 ชั่วโมง และ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565
[ ประกาศวันที่ : 26-11-2021 ]
กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)
[ ประกาศวันที่ : 29-01-2021 ]
ขั้นตอนการให้บริการ "การฝึกอาชีพภายใน" ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.
[ ประกาศวันที่ : 19-11-2016 ]
ออกร้านคลองผดุงกรุงเกษม
[ ประกาศวันที่ : 25-01-2016 ]
Page 1 of 8 (106 items)Prev[1]2345678Next

 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th