19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 10 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,678 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ภาพกิจกรรม
กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)
[ ประกาศวันที่ : 29-01-2021 ]
ขั้นตอนการให้บริการ "การฝึกอาชีพภายใน" ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี.
[ ประกาศวันที่ : 19-11-2016 ]
ออกร้านคลองผดุงกรุงเกษม
[ ประกาศวันที่ : 25-01-2016 ]
สถานีพระราชทานเลี้ยง BIKE FOR DAD
[ ประกาศวันที่ : 25-01-2016 ]
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๕๘
[ ประกาศวันที่ : 02-12-2015 ]
ซ้อมใหญ่ พิธีรับวุฒิบัตร รุ่นที่ ๕๕
[ ประกาศวันที่ : 22-10-2015 ]
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ครูฝึกอาชีพ
[ ประกาศวันที่ : 15-09-2015 ]
อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๘
[ ประกาศวันที่ : 15-09-2015 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนความรู้เดิม เพิ่มเติมความรู้ใหม่"
[ ประกาศวันที่ : 15-09-2015 ]
กิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๕๘
[ ประกาศวันที่ : 14-09-2015 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร (หลักสูตรระยะสั้น ๖๐ ชั่วโมง จังหวัดกาญจนบุรี)
[ ประกาศวันที่ : 14-09-2015 ]
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม(ท้องถิ่น)
[ ประกาศวันที่ : 14-09-2015 ]
พิธีปฐมนิเทศและการอบรมสิทธิบทบาทหญิงชาย (หลักสูตรระยะสั้น)
[ ประกาศวันที่ : 14-09-2015 ]
โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรีประจำปี ๒๕๕๘
[ ประกาศวันที่ : 14-09-2015 ]
รับสมัครเรียนฟรี หลักสูตร Call Center : จบแล้วมีงานทำทันที
[ ประกาศวันที่ : 13-07-2015 ]
Page 1 of 7 (95 items)Prev[1]234567Next

 
เว็บไซต์พันธมิตร
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th