23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,921 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > กลุ่มเป้าหมาย
  • สตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม
  • ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
  • ผู้ที่ถูกศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ
  • ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด
 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th