28
พฤษภาคม
2565
รายละเอียด
IP 34.231.244.12
ออนไลน์ 10 คน
จำนวนผู้เยียมชม 434,839 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ ประกาศวันที่ : 31-03-2022 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 31-03-2022 ]
ประกาศด่วน ขอเลื่อนการขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 108 รายการ [ ประกาศวันที่ : 28-03-2022 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ [ ประกาศวันที่ : 18-03-2022 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 108 รายการ [ ประกาศวันที่ : 04-03-2022 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ [ ประกาศวันที่ : 25-02-2022 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 07-02-2022 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 01-12-2021 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 26-11-2021 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ ประกาศวันที่ : 17-11-2021 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ ประกาศวันที่ : 01-11-2021 ]
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 29-10-2021 ]
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ ประกาศวันที่ : 26-10-2021 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ ประกาศวันที่ : 14-10-2021 ]
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 29-09-2021 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 27-09-2021 ]
แผนประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชหาร (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 22-09-2021 ]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการปฏิบัติงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ ประกาศวันที่ : 18-03-2021 ]
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งานของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง [ ประกาศวันที่ : 03-03-2021 ]
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร [ ประกาศวันที่ : 24-02-2021 ]
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร [ ประกาศวันที่ : 23-02-2021 ]
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน [ ประกาศวันที่ : 16-02-2021 ]
ประกาศรับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร [ ประกาศวันที่ : 16-02-2021 ]
กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) [ ประกาศวันที่ : 29-01-2021 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (รอบที่ ๒) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ ประกาศวันที่ : 27-01-2021 ]
Page 1 of 8 (181 items)Prev[1]2345678Next

 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th