19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,690 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี [ ประกาศวันที่ : 14-10-2021 ]
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 29-09-2021 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 27-09-2021 ]
แผนประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชหาร (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 22-09-2021 ]
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการปฏิบัติงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [ ประกาศวันที่ : 18-03-2021 ]
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งานของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง [ ประกาศวันที่ : 03-03-2021 ]
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร [ ประกาศวันที่ : 24-02-2021 ]
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร [ ประกาศวันที่ : 23-02-2021 ]
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน [ ประกาศวันที่ : 16-02-2021 ]
ประกาศรับสมัคร : พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร [ ประกาศวันที่ : 16-02-2021 ]
กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) [ ประกาศวันที่ : 29-01-2021 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (รอบที่ ๒) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร [ ประกาศวันที่ : 27-01-2021 ]
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 26-01-2021 ]
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 22-01-2021 ]
ประกาศ รับสมัครอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 14-01-2021 ]
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งาน [ ประกาศวันที่ : 08-01-2021 ]
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ ประกาศวันที่ : 06-01-2021 ]
ประกาศ ผลสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ ประกาศวันที่ : 18-12-2020 ]
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ ประกาศวันที่ : 04-12-2020 ]
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร (ครั้งที่ ๒) [ ประกาศวันที่ : 13-07-2020 ]
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร [ ประกาศวันที่ : 11-06-2020 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ ประกาศวันที่ : 03-04-2020 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ ประกาศวันที่ : 17-03-2020 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ ประกาศวันที่ : 13-03-2020 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 21-02-2020 ]
Page 1 of 7 (168 items)Prev[1]234567Next

 
เว็บไซต์พันธมิตร
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th