23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,938 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโฒง และหลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 [ ประกาศวันที่ : 03-07-2023 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 24-05-2023 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 [ ประกาศวันที่ : 08-05-2023 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ [ ประกาศวันที่ : 19-04-2023 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 28-03-2023 ]
Data-Service Womentrain [ ประกาศวันที่ : 21-09-2022 ]
ประกาศ "ประกวดราคาอาหารปี 66" [ ประกาศวันที่ : 20-09-2022 ]
ประกาศ ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ ประกาศวันที่ : 31-03-2022 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 31-03-2022 ]
ประกาศด่วน ขอเลื่อนการขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 108 รายการ [ ประกาศวันที่ : 28-03-2022 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ [ ประกาศวันที่ : 18-03-2022 ]
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 108 รายการ [ ประกาศวันที่ : 04-03-2022 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ [ ประกาศวันที่ : 25-02-2022 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) [ ประกาศวันที่ : 07-02-2022 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 01-12-2021 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ประกาศวันที่ : 26-11-2021 ]

 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th