23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 8 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,928 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > โครงสร้างการบริหารงาน
           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
นางสมพิศ ศรีคำแหง
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
นางเตือนใจ เรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
นางสาวชมพูนุท คล่องสีมา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
นางวรารัตน์ อินทรทัศน์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th