21
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.237.16.210
ออนไลน์ 1 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,864 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > โครงสร้างการบริหารงาน
           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ
นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ
นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th