19
พฤษภาคม
2567
รายละเอียด
IP 44.200.86.95
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 545,837 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > บทบาทภารกิจ
  • เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้จากการแปลงนโยบายด้านสตรีและครอบครัวตามภารกิจของกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัวสู่การปฏิบัติ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและต่อสภาพปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งเป็นต้นแบบแก่ท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่าย
 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th