28
พฤษภาคม
2565
รายละเอียด
IP 34.231.244.12
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 434,832 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก
จัดโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร [ ประกาศวันที่ : 10 May 2022 ]
กล่าวต้อนรับในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 120 ชั่วโมง และ หลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2565 [ ประกาศวันที่ : 10 May 2022 ]
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) [ ประกาศวันที่ : 10 May 2022 ]
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เเละร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Safe Family เสริมรักดูเเลครอบครัว [ ประกาศวันที่ : 01 Apr 2022 ]
 

 
 
เอกสารเผยแพร่ของศุนย์ฯ

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th