07
ตุลาคม
2565
รายละเอียด
IP 3.234.210.25
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 457,038 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก
ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Women and Economy Forum) [ ประกาศวันที่ : 12 Sep 2022 ]
ธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 (2/2565) [ ประกาศวันที่ : 12 Sep 2022 ]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว [ ประกาศวันที่ : 09 Aug 2022 ]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ ประกาศวันที่ : 09 Aug 2022 ]
 

 
 
เอกสารเผยแพร่ของศุนย์ฯ

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th