19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,687 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปกหน้า) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (คำนำ/สารบัญ) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มแผนงานและวิชาการ) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ (ในสถาบัน) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ (ในชุมชน) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (คณะผู้จัดทำ) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปกหลัง) [ วันที่ : 16-07-2020 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (บทที่๓ การพัฒนาบุคลากร) [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (บทที่๒ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (บทที่๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (บทที่๒ กลุ่มแผนงาน) [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (บทที่๒ ฝ่ายบริหาร) [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (บทที่ ๑) [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (คำนำ-สารบัญ) [ วันที่ : 04-12-2018 ]
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ปก) [ วันที่ : 04-12-2018 ]
 
เว็บไซต์พันธมิตร
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th