19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,699 คน
  Skip Navigation Links
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร
ประกาศวันที่ : 24-กุมภาพันธ์-2564 05:02 PMประกาศ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร

             ตามที่ได้มีประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  (ศสค.นบ.) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธื ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร
             ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และให้ผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ มาทำบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงาน     ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
            

             สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก
แหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th