19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 9 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,677 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งานของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง
ประกาศวันที่ : 03-มีนาคม-2564 08:39 PM


ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งาน
ของโรงพิมพ์ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง


                ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นการใช้งาน 


 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศสค.นบ.
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th