19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,702 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการปฏิบัติงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศวันที่ : 18-มีนาคม-2564 10:03 AM

ประกาศ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  จังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการปฏิบัติงาน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

             ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  (ศสค.นบ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เงินเดือน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

             รับสมัครโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ที่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

             สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก
แหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th