19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 8 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,688 คน
  Skip Navigation Links
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศวันที่ : 29-กันยายน-2564 01:25 PM

เรื่อง แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)


          ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ฯ ในหน้าแรก

             รับสมัครโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทาง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง  E- mail ตั้งแต่วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  ๗๘/๓ ม.๑ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

             สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก
แหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th