23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,920 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
ประกาศวันที่ : 01-ธันวาคม-2564 09:36 AM

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
......................................................................

ตามประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ถึง ลำดับที่ ๓ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้ โดยผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีรายชื่อลำดับที่ ๑ เข้ารับการจัดจ้าง ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  อาคารอำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ที่ ๑ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก   หรือลิงค์นี้  shorturl.asia/ZMDeA  หรือสแกน QR Code นี้  
แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศสค.นบ.
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th