25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 11 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,448 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
ประกาศวันที่ : 18-มีนาคม-2565 10:54 AMประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมนิสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ
......................................................................
ตามที่ ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

สถานที่สอบ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก

กดลิ้งค์หรือสแกนคิวร์อาร์โค้ดนี้ เพื่อดูรายชื่อแหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th