23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 8 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,932 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศด่วน ขอเลื่อนการขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 108 รายการ
ประกาศวันที่ : 28-มีนาคม-2565 02:08 PMประกาศด่วน!! ขอเลื่อนการขายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 108 รายการ
 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  ออกไปก่อน ทั้งนี้ จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบต่อไป
แหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th