25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 8 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,430 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ประกาศวันที่ : 31-มีนาคม-2565 11:44 AM
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ
......................................................................
ตามที่ได้มีประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฉบับลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  กรมกิจการสตรีและสาถบันครอบครัว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง  โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่มีรายชื่อในลำดับที่ ๑ หรือลำดับที่ ๑ และ ๒ ของแต่ละตำแหน่ง เข้ารับการจัดจ้างมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก

กดลิ้งค์หรือสแกนคิวร์อาร์โค้ดนี้ เพื่อดูรายชื่อแหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th