23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,922 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศวันที่ : 31-มีนาคม-2565 12:11 PM

ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เรื่อง ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและอื่นๆ จำนวน ๑๐๘ รายการ
ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนนทบุรี ขอเลื่อนกำหนดการดูทรัพย์สิน และการขายทอดตลาดจากวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง
จังหวัดนนทบุรี
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก

กดลิ้งค์นี้ เพื่อดูรายชื่อ

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th