25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,453 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศ "ประกวดราคาอาหารปี 66"
ประกาศวันที่ : 20-กันยายน-2565 10:47 AM


ประกาซเชิญชวนซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


การจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปี พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

แหล่งข้อมูล :
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th