19
พฤษภาคม
2567
รายละเอียด
IP 44.200.86.95
ออนไลน์ 2 คน
จำนวนผู้เยียมชม 545,831 คน
  Skip Navigation Links
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่๑ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ
ประกาศวันที่ : 19-เมษายน-2566 10:22 AM

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
......................................................................

ตามที่ได้มีประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่ง นักวิชาพัสดุ และตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
สถานที่สอบ ณ อาคารนันทนาการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
ตามระเบียบปฏิบัติในประกาศฉบับนี้

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ ในวันและเวลาราชการ

 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก

กดลิ้งค์หรือสแกนคิวร์อาร์โค้ดนี้ เพื่อดูรายชื่อ
>>> https://shorturl.asia/43bOQ <<< 

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th