19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,668 คน
  Skip Navigation Links
ออกร้านคลองผดุงกรุงเกษม
ประกาศวันที่ : 25-มกราคม-2559 11:57 AM

 

                           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมออกร้านจำหน่าย

                    ผลิตภัณฑ์จากลุ่มอาชีพจังหวัดนครปฐมที่ได้รับการสนับนุนจากหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องลาย

                    ครามตัดเส้นทอง งานเซรามิคมุก ข้าวขาหมู และขนมจีนน้ำยา ในงาน "พม. ตลาดน้ำใจ

                    วิถีไทยผดุง" ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพ

                    หลักในการจัดงาน ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ใน

                    วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

                    ประธานในพิธีเปิด.

 

 

                  

ภาพข่าว : https://www.facebook.com/sorkor                                                                                                                                                                                                                      

                       

 

 

                     # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th