19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 15 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,686 คน
  Skip Navigation Links
กระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)
ประกาศวันที่ : 29-มกราคม-2564 09:16 PM

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) มีการดำเนินงานตามภารกิจทั้งภายในสถาบันและภายในชุมชนเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ๑๕ จังหวัด แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีกระบวนงานขั้นตอน ดังนี้

๑) การรับบริการการฝึอบรมอาชีพในสถาบัน

๒) การขอรับเงินช่วยเหลือ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน)

๓) การขอรับเงินช่วยเหลือ โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ๑๑๐ วัน

๔ การขอรับเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ (ผู้ประสบปัญหาทางสังคม)


 สามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หัวข้อเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ ในหน้าแรก

แหล่งข้อมูล : กลุ่มแผนงานและวิชาการ
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th