28
พฤษภาคม
2565
รายละเอียด
IP 34.231.244.12
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 434,823 คน
  Skip Navigation Links
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เเละร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Safe Family เสริมรักดูเเลครอบครัว
ประกาศวันที่ : 01-เมษายน-2565 10:21 AM

 วันที่ 27 มีนาคม 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ เเละร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Safe Family เสริมรักดูเเลครอบครัว ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินโครงการร่วมกันระดับชุมชน ณ ศาลาการเปรียญ วัดเตย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ทั้งนี้ได้จัดโครงการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th