03
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 18.205.26.39
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 524,296 คน
  Skip Navigation Links
จัดโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร
ประกาศวันที่ : 10-พฤษภาคม-2565 06:57 PM

ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน พ.ศ. 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้านการทำอาหาร ยกระดับการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยให้มีมาตรฐานเป็นเชฟมืออาชีพ หรือสามารถทำธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว วิทยากรโดย เชฟชุมพล แจ้งไพร และทีมงาน จากสถาบันการอาหารไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. จำนวน 42 คน โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง) และผู้บริหาร พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th