27
พฤศจิกายน
2565
รายละเอียด
IP 3.236.143.121
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 465,278 คน
  Skip Navigation Links
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 150 ชม. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 (2/2565)
ประกาศวันที่ : 16-มิถุนายน-2565 11:43 AM

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 150 ชม. หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 (2/2565)  จำนวน 23 คน  ณ อาคารแผนกนวดแผนไทย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th