27
พฤศจิกายน
2565
รายละเอียด
IP 3.236.143.121
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 465,252 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรม ”เมนูวันหยุดครั้งที่ 7” : ทำสายคล้องหน้ากากอนามัย
ประกาศวันที่ : 20-มิถุนายน-2565 10:11 AM

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30น. - 12.00 น. นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม ”เมนูวันหยุดครั้งที่ 7” : ทำสายคล้องหน้ากากอนามัย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพเสริมต่อไปได้ในอนาคต ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th