27
พฤศจิกายน
2565
รายละเอียด
IP 3.236.143.121
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 465,260 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรม “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” รุ่นที่ 2/2562
ประกาศวันที่ : 06-กรกฎาคม-2565 04:13 PM

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้ากิจกรรม “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” รุ่นที่ 2/2562(2) จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ใช้บริการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 150 คน ผ่านการเข้าร่วมในรูปแบบกิจกรรมศิลปะบำบัดได้แก่ “สีน้ำและงานปั้น” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์ รับมือกับสถานการณ์ปัญหาความตึงเครียดของตนเอง เรียนรู้ที่จะสังเกตคนข้างเคียงเฝ้าระวังบุคคลอื่นๆ รวมถึงเกิดความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตอย่างถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากกลุ่มงานนิติจิตเวช สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และในกิจกรรมมีการทำแบบประเมิน EQ และภาวะความเครียด โดยหลังจากแปลผลจากนักจิตวิทยาคลินิกเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทราบข้อมูลรายบุคคลและรับคำแนะนำจากนักจิตวิทยาในการดำเนินชีวิตต่อไป
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th