27
พฤศจิกายน
2565
รายละเอียด
IP 3.236.143.121
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 465,263 คน
  Skip Navigation Links
เปิดให้การอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 1 (2/2565)
ประกาศวันที่ : 26-กรกฎาคม-2565 10:02 AM

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดให้การอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 1 (2/2565) ประกอบด้วย หลักสูตรกาแฟ, หลักสูตรช่างซ่อมรองเท้า, หลักสูตรแต่งหน้าบีบีโกลว์, หลักสูตรอาหารเพื่อการค้า, หลักสูตรอาหารไทย ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ในปัจจุบัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th