27
พฤศจิกายน
2565
รายละเอียด
IP 3.236.143.121
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 465,280 คน
  Skip Navigation Links
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง "นวดเท้าเพื่อสุขภาพ" (2/2565)
ประกาศวันที่ : 09-สิงหาคม-2565 08:36 PM

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง "นวดเท้าเพื่อสุขภาพ" (2/2565)  จำนวน 24 คน  ณ อาคารแผนกนวดแผนไทย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th