03
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 18.205.26.39
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 524,301 คน
  Skip Navigation Links
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประกาศวันที่ : 09-สิงหาคม-2565 08:39 PM

ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ครอบครัว ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ อ.หนองเเค จ.สระบุรี โดยจะนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูเเลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดนนทบุรี (One home) ครั้งที่ 9 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th