07
ตุลาคม
2565
รายละเอียด
IP 3.234.210.25
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 457,029 คน
  Skip Navigation Links
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว
ประกาศวันที่ : 09-สิงหาคม-2565 08:40 PM

ระหว่างวันที่ 8 - 9  สิงหาคม พ.ศ.2565 นางสมพิศ  ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพและฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ จังหวัดสระบุรี 20 ราย และจังหวัดลพบุรี จำนวน 20 ราย โดยมี นางสิริกร คงสกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองเกวียนหัก ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ร่วมลงพื้นที่
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th