19
พฤษภาคม
2567
รายละเอียด
IP 44.200.86.95
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 545,838 คน
  Skip Navigation Links
ธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 (2/2565)
ประกาศวันที่ : 12-กันยายน-2565 09:38 AM

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 120 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 (2/2565)   การนี้ นางสมพิศ ศรีคำแหง (ผอ.ศสค.นบ.) เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรจำนวน 123 คน จาก 7 หลักสูตร (เสริมสวยสตรี, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, อาหารและเบเกอรี่, นวดแผนไทย, คลินิกเสื้อผ้า)
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th