23
กรกฎาคม
2567
รายละเอียด
IP 3.236.112.70
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 563,549 คน
  Skip Navigation Links
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566
ประกาศวันที่ : 18-ตุลาคม-2565 09:11 AM

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 135 คน โดยมี นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ จากนั้น ได้แนะนำบุคลากร ครูผู้สอนแต่ละแผนก ชี้แจงกฎระเบียบ รวมถึงกำชับการปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรีหน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th