23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,923 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรม “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” รุ่นที่ 1/2566
ประกาศวันที่ : 26-ตุลาคม-2565 09:52 AM

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  จัดกิจกรรม “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” รุ่นที่ 1/2566 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ใช้บริการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่และเครือข่าย รวมจำนวน 150 คน โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายบริษัท True และ 7-11 ในการให้ความรู้เรื่องการใช้แอปพลิเคชันหมอดี รวมถึงออกบูธกิจกรรม และได้รับความมือสนับสนุนเครือข่ายจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในการจัดกิจกรรมทำแบบวัดความเครียด (SP-20) การทำแบบประเมินดัชนีวัดความสุขคนไทยฉบับ 15 ข้อ และการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดกับการจัดการอารมณ์ การตั้งเป้าหมายในชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักวิธีการจัดการอารมณ์ รับมือกับสถานการณ์ปัญหาความตึงเครียดของตนเอง ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th