23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,943 คน
  Skip Navigation Links
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
ประกาศวันที่ : 21-พฤศจิกายน-2565 09:53 AM

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566) ภายใต้แนวคิด "วันเพ็ญ เย็นใจ” จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ สร้างการรับรู้ เสริมสร้างความตระหนักโดยไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ และสร้างเครือข่ายจิตอาสามิติด้านสังคม ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th