23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 8 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,927 คน
  Skip Navigation Links
ประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประกาศวันที่ : 21-กุมภาพันธ์-2566 11:17 AM

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน                                                          โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 2 จากนั้น นำเยี่ยมชมแผนกฝึกอบรมวิชาชีพ ห้องศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ห้อง Learning Center ชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทำขนมบ้าบิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th