19
พฤษภาคม
2567
รายละเอียด
IP 44.200.86.95
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 545,840 คน
  Skip Navigation Links
ประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศวันที่ : 21-กุมภาพันธ์-2566 02:31 PM

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวพัทธนันท์ สำรวย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 เข้าร่วม ประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน จัดโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th