23
กรกฎาคม
2567
รายละเอียด
IP 3.236.112.70
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 563,541 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 4)
ประกาศวันที่ : 21-กุมภาพันธ์-2566 02:32 PM

- Number
- How much is it?
- Vocabularies (Food ,snacks ,dairy products ,drinks ,fruits and vegetables)
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก มูลนิธิ iCare Thailand Foundation ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 4) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน เพิ่มความมั่นใจ ในการสื่อสารและนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมีหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th