23
กรกฎาคม
2567
รายละเอียด
IP 3.236.112.70
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 563,545 คน
  Skip Navigation Links
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566
ประกาศวันที่ : 21-กุมภาพันธ์-2566 03:43 PM

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566                                                     การนี้ นางสมพิศ  ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 29 คน พร้อมกล่าวให้โอวาทและปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ อาคารฝึกทักษะอาชีพนวดแผนไทย
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th