23
กรกฎาคม
2567
รายละเอียด
IP 3.236.112.70
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 563,552 คน
  Skip Navigation Links
ปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
ประกาศวันที่ : 22-กุมภาพันธ์-2566 11:22 AM

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยใช้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จังหวัดนนทบุรี 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th