03
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 18.205.26.39
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 524,289 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น)
ประกาศวันที่ : 24-กุมภาพันธ์-2566 09:59 AM

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่แกนนำนักเรียนให้รู้เท่าทันปัญหาและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนงานมิติด้านสังคมในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th