23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,947 คน
  Skip Navigation Links
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการทำกิมจิ
ประกาศวันที่ : 03-มีนาคม-2566 10:10 AM

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการทำกิมจิ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยพ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมี นางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน จากนั้นเยี่ยมชมหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน หลักสูตรโมก้าพอท และหลักสูตรดัดผมสปาเพิร์ม ณ อาคารนันทนาการ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th