25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,415 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 2
ประกาศวันที่ : 13-มีนาคม-2566 10:17 AM

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีอาชีพ มีรายได้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังสร้างการเรียนรู้สู่การเป็นเครือข่ายด้านสตรีและครอบครัว กิจกรรม เรียน + เล่น ครบวงจรด้านสตรี (The Plean Station ) และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร “ถักหมวกไหมพรม” หลักสูตร “การทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและครีมอาบน้ำ" ณ องค์การบริการส่วนตำบลวังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th