19
พฤษภาคม
2567
รายละเอียด
IP 44.200.86.95
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 545,836 คน
  Skip Navigation Links
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 5ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา)
ประกาศวันที่ : 12-มิถุนายน-2566 10:06 AM

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเเละครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 5ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีเเละครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th