23
กรกฎาคม
2567
รายละเอียด
IP 3.236.112.70
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 563,558 คน
  Skip Navigation Links
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโฒง และหลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
ประกาศวันที่ : 03-กรกฎาคม-2566 10:33 AM

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโฒง และหลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีนางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 129 คน พร้อมกล่าวให้โอวาทและปิดหลักสูตร ณ ห้องประชุมอาคารนันทนาการ ศสค.นบ.
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th