03
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 18.205.26.39
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 524,298 คน
  Skip Navigation Links
รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ รุ่น 1/2567
ประกาศวันที่ : 06-พฤศจิกายน-2566 10:06 AM

หการนี้ในช่วงบ่าย นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพและปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำบทบาทภารกิจการดำเนินงาน บุคลากรจากทุกกลุ่ม/ฝ่ายงาน กฎระเบียบและมาตรการที่ต้องปฏิบัติตลอดระยะเวลาการเข้าอบรม ณ อาคารนันทนาการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับรายงานตัวพร้อมคัดกรองประวัติส่วนบุคคลผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 1 เดือน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ประกอบด้วย แผนกเสริมสวยสตรี แผนกตัดผมชาย แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า แผนกคลินิกเสื้อผ้า แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกอาหารและเบเกอรี่ แผนกนวดแผนไทย (การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย) ซึ่งมีผู้เข้ารายงานตัวและเริ่มอบรมเป็นวันแรกรวมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th