23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,924 คน
  Skip Navigation Links
บริการตรวจเอซเรย์ปอดแก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ ที่มีความประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเกี่ยวกับปอด
ประกาศวันที่ : 14-กุมภาพันธ์-2567 10:52 AM

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประสานความร่วมมือให้บริการตรวจเอซเรย์ปอดแก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพเกี่ยวกับปอด รวมจำนวน 86 คน ตามโครงการคัดกรองวัณโรคโดยการเอกซเรย์ กลุ่มเสี่ยงในสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบ 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th