23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,945 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น)
ประกาศวันที่ : 14-กุมภาพันธ์-2567 10:54 AM

วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และคณะครูอาจารย์ จำนวน 54 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่แกนนำนักเรียนให้รู้เท่าทันปัญหาและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนงานมิติด้านสังคมในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวนิศรา วงศ์สุบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home จังหวัดสุพรรณบุรี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th