23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,929 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมเวทีคนเก่ง"สู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ"และพิธีมอบวุฒิบัตรรุ่นที่ 4/2567
ประกาศวันที่ : 29-พฤษภาคม-2567 10:34 AM

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 4/2567 และจัดกิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี เป็นประธาน กล่าวรายงานโดยนางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 14 จังหวัด หน่วยงาน พม.หนึ่งเดียวจังหวัดนนทบุรี (One Home) กลุ่มอาชีพในชุมชนจาก 14 จังหวัด และภาคีเครือข่าย รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย บูทจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในชุมชน บูทแสดงผลงานฝึกอาชีพในสถาบัน เวทีเสวนาหัวข้อ “อาชีพมั่นคง ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง” การอภิปรายเรื่อง “การสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์ เพื่อดึงดูดความสนใจ (Gimmick)” นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกประเภท “คนเก่ง” และ “ผลิตภัณฑ์เด่น” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th