25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,405 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 4 )ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัด นนทบุรี) [ ประกาศวันที่ : 03 Jul 2023 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโฒง และหลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 [ ประกาศวันที่ : 03 Jul 2023 ]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 5ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา) [ ประกาศวันที่ : 12 Jun 2023 ]
กิจกรรมการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 2 [ ประกาศวันที่ : 13 Mar 2023 ]
 

 
 
เอกสารเผยแพร่ของศุนย์ฯ

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th