14
สิงหาคม
2565
รายละเอียด
IP 3.238.252.196
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 447,626 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว [ ประกาศวันที่ : 09 Aug 2022 ]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงสตรีหรือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ ประกาศวันที่ : 09 Aug 2022 ]
พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรหลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง "นวดเท้าเพื่อสุขภาพ" (2/2565) [ ประกาศวันที่ : 09 Aug 2022 ]
เปิดให้การอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 1 (2/2565) [ ประกาศวันที่ : 26 Jul 2022 ]
 

 
 
เอกสารเผยแพร่ของศุนย์ฯ

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th